logo
< >

Bygningskunst er tegnestuens primære arbejdsfelt og spænder over et bredt felt af opgavetyper og funktioner. BBP har gennem årene opbygget en bred vifte af referencer projekter i Danmark, Tyskland, Sverige, Grønland og Færøerne.
BBP udfører alle ydelser i et projektforløb: programmering, konceptudvikling, skitsering, visualisering, myndighedsbehandling, projektering, miljørigtig projektering, og fagtilsyn.
Sager bemandes altid med en gennemgåede person og en ansvarlig indehaver, og kvalitetsikres ifølge tegnestuens kvalitetsikringshåndbog.
Tegnestuen har god erfaring med styring af byggesager, og varetager ofte rollen som totalrådgiver og projekteringsleder.
Vi udfører alle disipliner, fra store nye byggerier, til ombygninger og mindre renoveringer. Vi lægger vægt på at yde en seriøs og professionel rådgivning og bestræber at projekterne forløser både definerede og uudtalte behov og ønsker.