logo
< >

BBP har i de senere år varetaget bygherrerådgivning og har tunge kompetencer indenfor både den private og den offentlige sektor.
Vi varetager bygherrens interesser gennem alle faser, og planlægger den proces der bedst sikrer det rigtige byggeri ud fra de parametre der er til det enkelte projekt.
Gennem en dialogbaseret proces med bygherre og/eller brugere udarbejder vi visualiserede byggeprogrammer med afsæt i analyser af stedets eller bygningers potentiale, vi analyserer byggemuligheder og udarbejder volumenstudier.
Vi rådgiver om udbudsformer, aftaleforhold, mydighedsbehandling og totaløkonomi.
Tegnestuen kan også varetage den samlede proces hvor der er ønske om behovsanalyser udarbejdet med inddragelse af brugergrupper og visionsbeskrivelser.