logo
< >

Planlægning er et centralt arbejdsområde for BBP arkitekter. Gennem en lang række konkurrencer i ind- og udland, har tegnestuen markeret sig inden for planlægning og udformning af nye bydele og bebyggelser, samt omformning af eksisterende bykvarterer, herunder forbedring af trafikale forhold og rekreative arealer.
I forlængelse heraf, har BBP i tidens løb udarbejdet adskillige lokalplaner i samarbejde med de respektive kommuner. Tegnestuen har endvidere en række fine referencer vedrørende udformning og indretning af byens rum såsom pladser, gader, urbane parkanlæg m.v.
I forbindelse med tegnestuens bygnings- og planlægningsopgaver varetager vi ofte også landskabsarkitektydelsen til udformning af friarealerne - afhængig af opgavens art og størrelse.
Vi tilstæber, at bygningen og dens omgivelser skabes i et klart arkitektonisk greb, hvor interiør og eksteriør supplerer hinanden til en helhed.