logo
< >
  • case
  • case
  • case

Runavik Helhedsplan

BBP har for Runavik Kommune udarbejdet en helhedsplan for den fremtidige udvikling af Løkín idrætsområde. Der er udarbejdet en fremtidig udbygning af idrætskomplekset med en ny svømmehal samt nyt stadion. Udearealerne er disponeret med parkering, et nyt udendørs idrætscenter med træningsbaner samt et større friluftsareal. Området er naturskønt og rummer rige muligheder for friluftsaktiviteter.

 

Områdets tre store bygninger er placeret, så de ligger som frie bygningskroppe med hver sin orientering og følger landskabets retninger. Anlægget føjer sig ind i Løkíns dalstrøg og får herved et blødt forløb. Stadion underordner sig landskabets store skala og lægger sig som et stort landskabeligt element. Det forskydes i forhold til den nuværende placering således at der skabes en plads imellem gymnastikhallen og fodboldbanen.
Idrætscentrets udbygning med den kommende nye gymnastikhal og fremtidige svømmehal fortsætter anslaget af den eksisterende sportshals tagform, så helheden bevares og centret fremstår markant, som en lokalt forankret bygning.
BBP har tillige peget på en strategi for udvikling og fortætning af byens centrum.