logo
< >
  • case

Birkelundby

Konkurrenceforslag til boligbebyggelse i Albertslund.
Hovedidéen er at fortsætte et eksisterende parktema med birketræer. Tæt birkeskov omslutter stiforbindelser vekslende med præcise grønninger. Ved bebyggelsen aftager tætheden og birkene tegner sig mod facaderne. Bebyggelsen er i 2½ etage fordelt på 25 stokke, der omkranser en fælles grønning. Bebyggelsen er udformet, så der kan opnås stor variation i boligtyper. Mellem bygningsstokkene opstår der i kilerne varierede mellemrum med pladsdannelser, mindre haver, legepladser etc.

 

 

 

Materialerne er murværk, glas og træ i natur samt farverne hvid, grå og sort, der klæder de omkringstående birkestammer. Facadeudtrykket kan derudover varieres efter boligtype og solorientering. Der er i forslaget lagt vægt på at fastholde trafikdifferentieringen, der er kendetegnende for Albertslund kommune. 
1. præmie (delt) i indbudt arkitektkonkurrence. Opdragsgiver: Freja Ejendomme A/S.