logo
< >
  • case
  • case

Ishøj bymidte

Forslagets intention er at skabe en helhedsplan, der sikrer en bedre
integration mellem Ishøj Station og Ishøj Centrum. Kunstaksen tydeliggøres med elementer, så den bliver en oplevelsesrig forbindelse til Arken. Området er på i alt 10 ha og skal fortættes med ca. 300 boliger samt ca.15.000 m² erhverv. De nye boliger opføres dels som ny randbebyggelse, der afskærmer mod trafikstøj, dels som penthouseboliger på de eksisterende boligstokke.

Desuden skal indpasses børneinstitution og diverse butikker. Stedets grønne karakter udvikles og tilføres mere kvalitet, så der opstårattraktive friarealer til ophold, leg, boldspil og andre aktiviteter. Udbygningsplanen er yderst etapevenlig og åbner mulighed for ændrede boligidealer og sammensætninger af boligtyper over tid. Indbudt konkurrence.