logo
< >
  • case
  • case
  • case

Nordhavnen

Forslaget tager udgangspunkt i den eksisterende vandstruktur og supplerer med yderligere kanaler og havnebassiner for at forøge bydelens kontaktflade mod vandet. Desuden lægges vægt på at skabe en bydel med stor diversitet og tæthed, der kan skabe grundlaget for et aktivt byliv med en blanding af boliger og erhverv. I Nordhavnen ligger gangstier, grønne opholdsarealer og bydelspladser direkte op til kanalens kant. Inde på "øerne" skabes varierede grønne forløb. Byens stier danner et sammenhængende netværk.

Nettets hovedretning følger kanalernes kanter, tværforbindelser tilvejebringes som broer og passager og porte mellem bygningerne. Bebyggelsen udformes som en tæt, men åben og varieret struktur, hvilket betyder, at de enkelte huse kan placeres og udformes sådan, at de fleste boliger får kig til vandet og aktiviteterne langs kanalerne. En letbane med forbindelse til Østerport Station danner et loop, så alle områder har stationsnærhed.