logo
< >
  • case

Rønde nord

Nyt boligområde med 300-500 boliger.
Projektets hovedide er at skabe en ny bebyggelse med tæt kontakt til landskabet, som samtidig skaber fokus på områdets særlige karaktertræk: Gravhøjene, Knubbro bækdal mod nord-vest og herregårdslandskabet ved Kalø gods mod syd. Området er på 55 ha og er stærkt kuperet med terrænforskelle på ca. 60 m. Projekter består af 65 % åben-lav og 35 % tæt-lav / etageboliger samt en børneinstitution og et forsamlingshus.

 

Strukturplanen består af "grønne tæpper" som åben beplantning af frugttræer og buske, der definerer "bebyggelsespuderne" og skaber læ for vestenvinden. Mellem tæpperne forløber grønne engarealer, der forbinder stedets attraktioner. Etageboligbebyggelsen placeres med udsigt over de store landskabsrum. Den enkle struktur er etapevenlig og skaber mulighed for en række forskellige boligtyper. Konkurrenceforslag. Opdragsgiver: Rønde Kommune