logo
< >
  • case

Skalatrød

BBP har for Torshavn Kommune udført en analyse af bebyggelsesmulighederne i Skalatrød med henblik på udformningen af et program til en kommende konkurrence.  BBP har udarbejdet det samlede konkurrenceprogram og grundlag herunder: Udformning af havnepromenade og moler, fastlæggelse af nye veje og pladser, afgrænsning af byggefelter og højder, udpegning af sigtelinier og bevaringsværdige bygninger i området, afklaring af trafikforhold og parkering, beskrivelse af funktioner og arealkrav i den nye bebyggelse samt tidsplan og konkurrencetekniske betingelser.

Visionen for Skalatrød er at skabe en bydel med rum for mangeartede aktivitets- og samværsformer. Området ligger centralt i Torshavn med udsigt til Tinganæs og havnen. Lystbådehavnen rykkes længere ud og dermed tilvejebringes et nyt areal ved opfyld. Parkeringen samles i et parkeringshus bag ved den nye centerbebyggelse der tænkes at indeholde: Café, spillested, scene, butikker, fitness, hotel, borgerservice, turistinformation, bibliotek, udstillingsfaciliteter, undervisningslokaler og boliger. I alt ca. 25.000 m².