logo
< >
  • case
  • case
  • case
  • case
  • case
  • case

Rådmandshaven

Rådmandshaven, udbygning af Næstved Rådhus.
Projektets ide er at placere den nye bygning på 5.000 m² som et naturligt element af den eksisterende karrestruktur og koble nybygningen til det eksisterende via en glasmellembygning. Herved skabes en ny attraktiv hovedindgang med et stort centralt område, der samler alle fælles funktioner.
Selve nybygningen er bygget op omkring et centralt åbent atrium, der tilvejebringer gode lysforhold til kontorerne.

 

 

 

 

Atriet vil være fri for udefrakommende støj og vind, således at denne side kan åbnes og være et aktiv for medarbejdere. Med det centrale atrium og glaspartier på udvalgte steder opstår en kontakt på tværs af rummet og mellem de enkelte etager. De udvendige solgardiner - kombineret med indvendige gardiner og skiftende belysning - vil betyde, at facaden opleves dynamisk og levende. Totalentreprise konkurrence med Skanska.
Projektet fik maksimum point for den arkitektoniske og tekniske løsning.