logo
< >
  • case
  • case
  • case

Langeskov

LANGESKOV - NY BØRNEINSTITUTION
BBP har udarbejdet forslag til en ny børneinstitution, der er en sammenlægning af tre eksisterende.
Børnehaven er indrettet til 9 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper. Børnehaven ligger i et et parcelhuskvarter.
Forslaget indføjer sig i konteksten med sit saddeltag, der skaber højloftede rum i midten og giver lave facader, der tilføjer uderummene en intim skala.

 

Bygningen er udformet i en stjerneform, der griber grunden og giver hver vuggestue og børnehave sin egen længe og sit eget uderum i det store udeareal. Personalet har også sin egen længe. Længerne samles i midten i det centrale aktivitetsrum, der kan opdeles og giver mulighed for større arrangementer.
Konkurrenceforslag, totalentreprisekonkurrence.
Lavenergiklasse 2015. Samlet areal 2.200 m²