logo
< >
  • case
  • case
  • case
  • case

Hillerød Bibliotek

BBP har detailprojekteret 2500 m² ombygning og 1500 m² tilbygning af et tidligere AMU center til et tidssvarende kulturcenter og bibliotek. Opgaven er løst i totalentreprise på basis af et udbudt projektforslag. Der er etableret en ny indgangsfoyer og en højloftet vandrehal, der knytter de forskellige afsnit sammen i en let aflæselig hovedstruktur. Nybygningen indeholder børnebibliotek, mens de eksisterende haller er ombygget til voksenudlån, læserum m.v.

Desuden er etableret en mindre sal til filmfremvisning samt faciliteter til info-butik og lokalhistorisk arkiv. Bygningsanlæggets nye facader fremstår som en kombination af forpatineret zink og pudsede lyse flader samt store glaspartier. De eksisterende konstruktioner er genanvendt i størst muligt omfang. Hillerød Bibliotek er tildelt Kulturministeriets Tilgængelighedspris. Bygherre: Hillerød kommune.