logo
< >
  • case
  • case
  • case

kulturhus værløse

BBP Arkitekter har stået for detailprojekteringen af en tilbygning på ca. 2000 m² til Værløse Bibliotek. Projektet er realiseret i totalentreprise på basis af et udbudt projektforslag. Det nye byggeri består af to hovedelementer: Foyer- og caféområdet, teater- og musiksalen. I foyerarealerne tilstræbes maksimal åbenhed såvel indadtil som udadtil. I kontrast hertil står salen med sine indadvendte aktiviteter. En lukket markant bygningsform, der i forhold til bymidten og stationen udtrykker sin særlige betydning i bybilledet.

 

 

Foran indgangen til kulturhuset etableres en forplads med opholdspladser og mulighed for at indplacere en ny vandkunst/ skulptur. Det tilstræbes at bevare den grønne karakter af området syd for kulturhuset mod Værløse station. Foyerområdet kommer til at indeholde informationsskranke, billetsalg, café og bar samt diverse udstillingsfaciliteter. Teatersalen udformes med stor multianvendelighed: Teater, koncerter, film foredrag, undervisning, motion, dans, konferencer m.v. Bygherre: Værløse Kommune.