logo
< >
  • case
  • case
  • case

BALLERUP SUPERARENA

Den nye multifunktionelle hal er del af Ballerup Idrætspark. Hallen skal primært anvendes til cykelsport, badminton, koncertarrangementer m.v. Hallen er dimensioneret for en stationær cykelbane, længde 250 m, hvor der kan afholdes OL, VM, EM, World Cup og rekordforsøg. Rundt om cykelbanen etableres ca. 1.750 faste tilskuerpladser med tilhørende publikumsfaciliteter. Hallen har et frit spænd på 73 m. Det samlede areal udgør ca. 15.000 m² fordelt på to niveauer.  Publikum bevæger sig langs periferien og kan hele tiden orientere sig i bygningen.

 

 

Bygningsanlægget er indpasset i det omgivende terræn med skrå græsflader og voldanlæg. Der er tilstræbt en samklang med Topdanmark-hallen, der ligeledes er projekteret af BBP Arkitekter. BBP har desuden udformet en helhedsplan for Ballerup Idrætspark med tilkørselsforhold, stier, parkering, beplantning mv. BBP er nu i gang med en udvidelse af tilskuerfaciliteter, tribuner, café m.v.
Bygherre: Ballerup Kommune.