logo
< >
  • case
  • case
  • case
  • case
  • case

DGI Vejle

DGI Huset i Vejle
Visisonen for forslaget er at skabe et fremtidssikret centerkompleks, hvor kulturarrangementer, konferencer, messer, sundhed og idræt inspirerer hinanden og der opstår synergi mellem de forskellige funktioner. Et centerkompleks som ramme for en bred palet af aktiviteter, som til sammen danner en dynamisk helhed med en unik arkitektonisk identitet, der kan brande Vejle som en fremadrettet aktiv by. En robust og fl eksibel helhedsplan, der kan udvikle sig over tid uden at identiteten går tabt.

 

Det eksisterende DGI hus med idræts- og konferencefaciliteter samt nedslidt svømmehal ønskes fornyet og udbygget til et tidssvarende multifunktionelt anlæg.
Projektet indeholder nyt vandkulturhus og wellness afsnit, nyt sundhedshus med tandlægeklinikker, fysioterapi m.v. Ny opvisningshal til 4000 tilskuere, konferecefaciliteter udbygges incl. ny restaurant med udsigt. Ny vandrehal med butikker og information samt renovering af eksisterende haller.
2. præmie i indbudt konkurrence, udført i samarbejde med Metopos. Vejle Kommune