logo
< >
  • case
  • case
  • case
  • case

Ny svømmehal ved Roskildebadet

Konkurrenceforslag fase 2, 2. præmie.

Roskilde ny svømmehal fremstår som et homogent og markant anlæg, hvor de oprindelige tagformer er ført videre i det nye, så det udtrykker sig enkelt og klart. På afstand markeres svømmehallen af Vandtårnet, der som en nål i landskabet viser svømmeanlæggets placering.

Bygningsanlægget består af en lav del med vandret tag, som er disponeret med omklædning. Over bassinområderne er de nuværende tøndehvælvede tagformer ført videre over de nye bassinområder. Den nye svømmehal vil således fremstå som et anlæg, der harmonerer med det oprindelige og som en naturlig del af helheden.

Mod vest er hovedindgangen placeret ved det sydlige hjørne af bygningen, der her er lav og spænder hele anlægget ud. Derved skabes en imødekommende og venlig ankomst med plads til ophold, langs facaden. Ved ankomst opleves buehallernes karakteristiske gavlmotiv, efter passagen gennem forarealet med plataner.

Mod nord er den eksisterende hal, der forbedres med en aktiv plads, som forbinder det eksisterende cykel- og gangsti forløb i boligbebyggelsen med det offentlige.

 

 

 

 

Mod øst afgrænses det nye store bassinområde af et eksisterende grønt læhegn af varierende trætyper. Herved udnyttes oplevelsen i såvel boligområdet som indefra i hallen af den grønne tilplantning. 

Mod syd er der mulighed for udeophold sol eller leg, fra cafeområdet eller det store fleksible lokale til fødselsdags arrangementer.

Bygningen er disponeret, så administrationen samles på ankomstsiden mod vest, mens bassinområderne er placeret mod øst alle i samme plan.Ved denne disponering opnås et flot udsyn til halrummet fra ankomsten, fra det sydlige cafeområde. 

De nye svømmehalsfunktioner er overordnet placeret og formet, så det nye Roskildebad opleves som et samlet svømmehalskompleks. Placeringen af de nye bassiner er valgt, så der er fleksibilitet i anvendelsen mellem de enkelte bassiner og så der overalt er en overskuelighed som giver overblik for brugere og livreddere. Det er prioriteret højt, at koblingen mellem den eksisterende bygning og den nye bygning arkitektonisk fremstår logisk og afklaret i oplevelsen af de indre rumligheder.

Bygherre: Roskilde Kommune.