logo
< >
  • case
  • case
  • case

Gasværkvejens Skole

BBP har som totalrådgiver varetaget ombygningen af Gasværkvejens Skole til en tidssvarende 2-sporet folkeskole. Det eksisterende anlæg består af en bygning fra slutningen af 1800-tallet (bygning 1) og en vinkelformet bygning fra 1960´erne (bygning 2). Opgaven indeholdt følgende funktioner: Indskoling med fritidsordning og værksteder, 2 multianvendelige gymnastiksale med omklædningsrum. Faglokaler: sløjd, fysik, natur/teknik, håndarbejde, billedkunst m.v. Pædagogisk servicecenter (fleksibilitet, IT strategi). Kantine med skolebod, samt diverse basislokaler og grupperum

 

Skolen gennemgik i forbindelse med ombygningen en stor PCB renovering. Skolegården blev nyindrettet med ny boldbane og legearealer. Projektet blev udført i to etaper. Samlet areal ca. 8.000 m². Bygherre: Københavns Kommune.