logo
< >
  • case
  • case
  • case
  • case

Kirsebærhavens Skole

Kirsebærhavens Skole er en ét etagers skole fra 1957 på ca. 6.700 m². Skolens ombygning og renovering indebærer en generel udvendig renovering af døre, vinduer, tag, skolegårde og kloak samt varmeanlæg. Derudover renoveres/ ombygges skolens faglokaler, så de kommer til at leve op til nutidens krav. Skolen er moderniseret med respekt for bygningernes arkitektur.

 

I forbindelse med renoveringen udføres der energi- og miljøtiltag, der ligger ud over bygningsreglementets krav. Der arbejdes med en ekstraordinær isolering af tag, lavenergibelysning, varme- og ventilationsanlæg med genvinding og solcelleanlæg i form af foto-voltage-tagpap på tag. Disse energisparetiltag støttes af Københavns Kommunes pulje for energiog miljøtiltag. Totalrådgivning. Bygherre: Københavns Kommune.