logo
< >
  • case
  • case
  • case
  • case

Krogårdskolen

BBP Arkitekter har i samarbejde med Krogårdskolens byggeudvalg udarbejdet en helhedsplan for Krogårdskolens udvidelse. Tegnestuen har i 2002 udarbejdet den forrige helhedsplan, som efterfølgende har dannet udgangspunkt for opførelsen af skolens nye sciencecenter. Opgaven bestod i en skitsemæssig disponering af rum og arealer, specielt omhandlende en ny fløj til administration og lærerfaciliteter, en ny bygning til gymnastik og teateraktiviteter, samt en nyindretning af udskolingsfløjen og af biblioteks- og kantineområdet.

Herudover er der udarbejdet oplæg til udearealernes disponering, dvs. forslag til ny parkeringspladser, ny forplads ved hovedindgangen, udearealer for de ældste elever samt terrænets regulering foran gymnastiksalene og langs jernbaneterrænet. Der er udarbejdet volumenstudier og budget for de forskellige etaper. Helhedsplanens opbygninger og tilbygninger omfatter 6600 m²
Bygherre: Greve Kommune