logo
< >
  • case

UDBYGNING AF ODENSE UNIVERSITET

Konkurrenceforslag i indbudt konkurrence til udvidelse af Odense Universitet med en 1. etape der omhandler en ny hovedindgangsbygning, og 4 forskningsenheder samt Institut for Idræt, på i alt ca. 12.000 m². Derudover en 2. etape med yderligere 8 forskningsenheder på i alt ca. 9.000 m². Det arkitektoniske udtryk betragtes som en videreførelse af det sobre formsprog og fine detaljering, der præger det eksisterende anlæg.

 

Hovedindgangen gives en markant udformning mens forsknings- og institutbygningerne udformes som længebygninger, der alle er organiseret omkring et langt, smalt panoptisk rum. Citat fra dommerbetænkningen: " Sammenfattende finder dommerkomiteen at forslaget er et smukt fremstillet og meget kvalificeret bud på den stillende opgave". Undervisningsministeriets Byggedirektorat