logo
< >
  • case
  • case
  • case
  • case
  • case
  • case

SORØ AKADEMI - UNDERVISNING, KANTINE M.V.

Nyt bygningsanlæg på 2800 m² på Store Plads indeholdende følgende funktioner: 28 ungdomsboliger og fællesrum samt lærerbolig, stor kantine og køkken med udleveringsskranke, Fleksible undervisnings- og multimedierum.
Der har været lagt særlig vægt på at skabe en bygning, der både fremstår nutidig og som samtidig indpasser sig harmonisk i det historiske miljø. Alle Sorø Akademi´s bygninger afspejler hver især den tid, de er bygget i.

 

Bygningerne er kendetegnet ved at være solide stenhuse, der står direkte på terræn. Den nye kantine og alumnatbygning viderefører disse karaktertræk. Det solide kommer til udtryk i de murede piller, tagenes hældning og facadernes stoflighed. Det nutidige udtryk fremkommer ved den rytmiske og varierede placering af vinduerne. Vinderprojekt i indbudt konkurrence. Totalrådgivning/ partnering i hovedentreprise. Publiceret i Arkitektur DK. Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi